2016-09-22

Den andra ansökningsomgången för året är nu öppen under Fonden för ett Sammanlänkat Europas (Connecting Europe Facility) arbetsprogram för energiinfrastruktur. Finansiering genom programmet finns tillgänglig inom energisektorn, närmare bestämt elektricitet och gas.

Syftet med Fonden för ett Sammanlänkat Europa är att påskynda investeringar inom området för transnationella nätverk och underlätta för offentliga och privata parter att utföra satsningar inom området. Den aktuella utlysningen berör transnationell infrastruktur för energiförsörjning.

Målet med den andra ansökningsomgången för energiinfrastruktur är att bidra till och stötta projekt inom infrastruktur för energiförsörjning med ett gemensamt intresse för medlemsländerna. Syftet är att därigenom bidra till betydande samhälleliga fördelar och utökad gemenskap i unionen.

Utlysningen gäller för:

  • Öka konkurrenskraften genom att främja ytterligare integrering av EU:s inre marknad för energi och bidra till transnationell samverkan för el- och gasnät.
  • Säkerställa en trygg energiförsörjning inom unionen.
  • Bidra till en hållbar utveckling och minska miljöpåverkan genom bland annat integrering av förnyelsebara energikällor och utveckling av smarta elnät.

Vem kan söka?
Ansökningsomgången är öppen för offentliga och privata organ samt icke-statliga organisationer från EU:s medlemsstater samt Norge och Schweiz.

Budget
600 miljoner euro

Sista ansökningsdag
8 November 2016

Mer information
Ansökningsomgången
Arbetsprogrammet för energiinfrastruktur 2014-2020