2016-06-02

EU-kommissionens generaldirektorat för kommunikationsnät, innehåll och teknik har nu lanserat en ansökningsomgång genom Fonden för ett sammanlänkat Europa som ska förbättra digitala tjänster.

10,5 miljoner euro finns nu tillgängliga genom Fonden för ett sammanlänkat Europas (Connecting Europe Facility, CEF) område för telekommunikation som ska användas för att vidareutveckla olika digitala tjänster. Dessa tjänster är fyra till antalet: e-leverans (eDelivery), e-identifikation och e-signatur (eIdentification and eSignature), europeisk e-rättsportal (European e-Justice Portal) samt offentlig öppen data (Public Open Data).

Detta är den andra av tre ansökningsomgångar för utveckling av digitala tjänster som kommer att utlysas genom Fonden för ett sammanlänkat Europa under 2016. Den tidigare ansökningsomgången bestod av tre utlysningar och lanserades i mars och den återstående kommer att bestå av fyra utlysningar och kommer att lanseras i september. Det går att läsa mer om dessa ansökningsomgångar via länken under mer information. Sammanlagt kommer upp till 70 miljoner euro finnas tillgängliga för utvecklandet av digitala tjänster genom CEF under 2016.

Den 3 juni anordnas en virtuell informationsdag med anledning av utlysningen.

Vem kan söka?
En eller fler medlemsstater, eller internationella organisationer, gemensamma företag eller offentliga eller privata bolag etablerade i en medlemsstat, kan söka. För de senare gäller att organisationen ska ha godkännande från de medlemsstater eller EEA-länder som berörs av projektet (utöver medlemsstaterna deltar även Norge och Island i Fonden för ett sammanlänkat Europa).

Budget
Sammanlagt 10,5 miljoner euro för alla fyra områden. e-leverans har en preliminär maxbudget på 0,5 miljoner euro, e-identifikation och e-signatur 4,5 miljoner euro, e-rättsportal 2 miljoner euro och offentlig öppen data 3,5 miljoner euro.

Sista ansökningsdag
15 september 2016

Mer information
2016 års ansökningsomgångar för telekommunikation inom Fonden för ett sammanlänkat Europa
Virtuell informationsdag