2016-03-10

EU-kommissionen har nu lanserat en ansökningsomgång genom Fonden för ett sammanlänkat Europa som ska förbättra digitala tjänster.

32 miljoner euro finns nu tillgängliga genom Fonden för ett sammanlänkat Europas (Connecting Europe Facility, CEF) område för telekommunikation som ska användas för att vidareutveckla olika digitala tjänster. Dessa tjänster är tre till antalet: sammanlänkningssystem för företagsregister (Business Registers Interconnection System, BRIS), elektroniskt utbyte av personuppgifter (Electronic Exchange of Social Security Information, EESSI) samt e-upphandling (eProcurement).

Detta är den första av tre ansökningsomgångar för utveckling av digitala tjänster som kommer att utlysas genom Fonden för ett sammanlänkat Europa under 2016. Kvarvarande ansökningsomgångar kommer att utlysas i mitten av maj respektive mitten av september och det går att läsa mer om dessa via länken under mer information. Sammanlagt kommer upp till 70 miljoner euro finnas tillgängliga för utvecklandet av digitala tjänster genom CEF under 2016.

Den 17 mars anordnas en virtuell informationsdag med anledning av utlysningen.

Vem kan söka?
En eller fler medlemsstater, eller internationella organisationer, gemensamma företag eller offentliga eller privata bolag etablerade i en medlemsstat, kan söka. För de senare gäller att organisationen ska ha godkännande från de medlemsstater eller EEA-länder som berörs av projektet (utöver medlemsstaterna deltar även Norge och Island i Fonden för ett sammanlänkat Europa).

Budget
Sammanlagt 32 miljoner euro för alla tre områden. BRIS har en preliminär maxbudget på 3 miljoner euro, EESSI 24,5 miljoner euro och e-upphandling 4,5 miljoner euro.

Sista ansökningsdag
19 maj 2016

Mer information
2016 års ansökningsomgångar för telekommunikation inom Fonden för ett sammanlänkat Europa
Virtuell informationsdag