2016-11-03

En ansökningsomgång är nu öppen genom EU:s ramprogram Kreativa Europa. Ansökningsomgången stöd till europeiska samarbetsprojekt syftar till att främja och förstärka den kulturella och kreativa sektorn samt att främja mobilitet för konst och konstnärer i Europa. 

Kreativa Europa är EU:s ramprogram för att främja verksamhet inom den kulturella och kreativa sektorn. Målet med programmet är att utveckla och bidra till Europas kulturella mångfald och bevarande av kulturarv. Syftet med ansökningsomgången stöd till europeiska samarbetsprojekt är att stärka och förbättra förutsättningarna för den kulturella och kreativa sektorn samt att främja mobiliteten för konst och konstnärer i Europa.

Följande prioriteringar kan få stöd genom ansökningsomgången:
• Transnationell rörlighet för konst och konstnärer
• Publikutveckling
• Kapacitetsuppbyggnad för digitalisering, nya affärsmodeller samt utbildning.

Vem kan söka?
Ansökningsomgången är öppen för organisationer och företag verksamma inom sektorn för kulturella och kreativa näringar i EU:s medlemsländer.
Budget: 35 500 000 euro

Sista ansökningsdag
23 november 2016

Mer information
Ansökningsomgången