2016-09-15

En ansökningsomgång för ett pilotprojekt inom området den digitala inre marknaden är nu öppen. Finansiering finns tillgänglig inom området kring kultur och media.

Det är EU-kommissionens generaldirektorat för kommunikationsnät, innehåll och teknik som har utlyst ansökningsomgången. Målet med pilotprojektet är att ta fram metoder som kan förstärka kritiskt tänkande kring media hos medborgare i alla åldrar samt undersöka genomförbarheten i sådana metoder. Kritiskt tänkande innebär bland annat egenskapen att dekonstruera kommunikation från media och genom detta särskilja propaganda från information. Projektet fokuserar på medborgare i alla åldrar men främst medborgare som är eller riskerar att bli socialt marginaliserade. EU-kommissionen förväntar sig en bred spridning bland medlemsländerna som deltar i projektet med ett minimum på fem medlemsländer.

Utlysningarna gäller följande insatser:

  • Skapa ett flerspråkigt material och interagera verktyg för att utöka medborgarnas kritiska tänkande och förståelse för media,
  • Uppmärksamma material som skapats genom projekt och andra liknande aktiviteter som kan anpassas till detta ändamål,
  • Bidra till en effektiv spridning av bästa praxis genom exempelvis konferenser, workshops, onlineplattformar och utbildningsprogram,
  • Sociala mediekampanjer med syfte att hjälpa medborgare att interagera med nya medier,
  • Utveckla relevanta aktiviteter som kan utveckla medborgarnas förmåga att särskilja information från propaganda och dekonstruera mediakommunikation,
  • Anordna aktiviteter i nätverk för att skräddarsy och tillgängliggöra ovanstående verktyg för personer som riskerar att bli socialt marginaliserade.

Vem kan söka?
Ansökningsomgången är öppen för juridiska personer etablerade i EU:s medlemsstater.

Budget
250 000 euro

Sista ansökningsdag
14 oktober 2016

Mer information
Ansökningsomgången