2016-12-01

EU-kommissionen har utlyst en ansökningsomgång med syfte att främja konkurrenskraft och höja individers livskvalitet. Detta genom att öka effektiviteten inom resursanvändning och byta ut det linjära förhållningssättet till ekonomin mot ett cirkulärt.

Ansökningsomgången är en del av EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020. Syftet med ansökningsomgången Systematiska miljöinnovativa metoder för cirkulär ekonomi och storskaliga demonstrationsprojekt är att stödja och förbättra den europeiska konkurrenskraften samt att höja individers livskvalitet. Detta genom att byta ut det linjära förhållningsättet till ekonomi mot ett cirkulärt.

Ansökningsomgången är en uppföljning av 2016 års ansökningsomgång, Utformning av cirkulära värde- och försörjningskedjor. Det övergripande målet för 2017 års utlysning är att genom storskaliga projekt demonstrera ekonomiska och miljömässiga fördelar med cirkulära affärsmodeller.

Ansökningsomgången framhåller följande mål som primära:

  • Skapa nya produkter och tjänster som ger slutanvändaren möjliget att ändra konsumtionsmönster.
  • Minska storleken på värdekedjan och öka resurseffektiviteten för att reducera de negativa effekterna på miljön och klimatet.
  • Skapa nya arbetsmodeller för små och medelstora företag i Europa, som bidrar till en ökad konkurrenskraft i och utanför unionen för ekologiska lösningar.
  • Implementera hållbarhetsmål för utveckling (SDG) och slutsatserna från Parisavtaltet (COP21).

Vem kan söka?
Ansökningsomgången är öppen för offentliga och privata organisationer från EU:s medlemsstater.

Budget
Någon budget för 2017 är ännu inte fastställd. Budgeten för 2016 var 60 000 000 euro, där hela summan var finansierad av arbetsprogrammet för klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råmaterial.

Sista ansökningsdag
7 mars 2017

Mer information
Ansökningsomgången
Arbetsprogrammet