2016-04-14

EU-kommissionens generaldirektorat för energi har nu utlyst en ansökningsomgång genom Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) som ska stödja transeuropeisk energiinfrastruktur.

Ansökningsomgången har som särskilt mål att finansiera energiinfrastrukturella projekt som ger betydande samhällsvinster och som stärker solidariteten mellan medlemsländer men som inte får adekvat finansiering från marknaden. Särskilt fokus ska ligga på effektiv användning av offentliga investeringar.

De väntade resultaten av ansökningsomgången är ökad konkurrenskraft genom stärkandet av den inre energimarknaden och interoperabilitet av el- och gasnätverk över landsgränser, stärkt energitillgångssäkerhet i EU och att projekten bidrar till hållbar utveckling och förbättrad miljö genom att integrera energi från förnybara källor och genom utvecklingen av smarta energinätverk.

Vem kan söka?
Medlemsländer själva eller internationella organisationer, gemensamma företag eller offentliga eller privata organisationer etablerade i något medlemsland som har det berörda medlemslandets godkännande kan söka.

Budget
200 miljoner euro

Sista ansökningsdag
28 april 2016

Mer information
Ansökningsomgången