2015-08-24

Nu välkomnar Central Baltic-programmet nya projektansökningar – den andra ansökningsomgången har öppnat tom 23 okt 2015! 

Alla prioriteter är öppna under denna ansökningsomgång.  Programmet pekar dock ut vissa delar där man hoppas på att få fler projektansökningar. Dessa önskemål baserar sig på resultatet från den första ansökningsomgången. Ansökare uppmuntras speciellt att utveckla projektansökningar i de följande delarna: 
•    Delprogrammet ”Skärgård och Öar”
•    Prioritet 3 ”Ökad tillgänglighet i regionen”
•    Specifikt mål 1.3 ”Större export från små och medelstora företag till nya marknader”
•    Specifikt mål 2.2. ”Hållbart planerade och förvaltade marina områden och kustområden”

Från och med idag men senast den 23 oktober 2015  kl. 14.00 svensk tid kan du skicka in din projektansökan. Du söker via ett s.k. eMonitoring System (eMS) som du får tillgång till via hemsidan. Alla ansökningsdokument och vägledningar finns att hitta på hemsidan. Programmet rekommenderar att projektansökare framför allt läser programmanualen (Programme Manual) samt vägledningen för hur man fyller i ansökningsformuläret (Guide for Filling in the Application Form). Det gemensamma sekretariatet uppmuntrar projektansökare att söka nu eftersom det inte kommer att anordnas någon ansökningsomgång under 2016. 

Observera att nästa, och därmed tredje, ansökningsomgången planeras att öppna januari 2017. 

Det gemensamma sekretariatet samt Contact Points hjälper gärna till med ytterligare frågor. 

Läs mer om andra ansökningsomgången samt hitta de nödvändiga dokumenten på programmets hemsida.