2015-06-05

En ansökningsomgång under partnerskapet mellan privata och offentliga sektorn för biobaserade industrier är nu öppen inom programmet Horisont 2020 under åtgärden samhälleliga utmaningar, vilken fokuserar på de stora samhälleliga utmaningarna som EU och resten av världen står inför. Syftet med ansökningsomgången är att stötta flaggskeppsinitiativ och det finns tre underteman för ansökningsomgången.
- Visa hur omvandlingen från råvaran lignocellulosa till avancerade biobaserade kemikalier, material eller etanol är ekonomiskt genomförbart

- Använda cellulosa i nya förädlade produkter och visa hur detta är bra rent ekonomiskt

- Utveckla innovativa proceser för att utvinna och konvertera socker från kommunalt avfall

Vem kan söka?
Juridiska personer från något av EU:s medlemsländer samt utomeuropeiska länder som är kopplade till EU:s medlemsländer eller till Horisont 2020 kan söka. En lista på samtliga länder finns här.

Budget
100 000 000 euro.

Sista ansökningsdag: 15 september 2015 

Ansökningsomgången
Bio-Based Industries Joint Undertaking