2014-01-24

En ansökningsomgång är nu öppen inom programmet Celtic-Plus. Programmet är en del av det mellanstatliga Eureka-nätverket. Celtic Plus finansierar projekt inom områdena telekommunikation, nya medier och framtidens internet.

Utlysningen gäller för forskningsområdena:
• Get connected
• While connected
• Celtic-Plus and the Future Internet
• Celtic-Plus and Green Internet

Vem kan söka?
Ansökningsomgången är öppen för alla typer av företag, universitet och forskningsorganisationer.
 
Sista ansökningsdag
15 maj 2014

Mer information
Ansökningsomgången
Celtic Plus