2014-01-24

Erasmus mundus – action 2
EU-kommissionen har öppnat en extra ansökningsomgång inom Erasmus Mundus action 2. (Sista ansökningen för hela programmet avslutades under 2013, numera ingår Erasmus mundus i EU-kommissionens nya program Erasmus+)
 
Programmet ger stöd till att utveckla gemensamma master- och forskarutbildningsprogram, stimulera och underlätta för utbyte och rörlighet med länder i och utanför Europa, samt till att marknadsföra och öka medvetenheten om och kvaliteten i den europeiska högre utbildningen.
 
Gemensamma program, partnerskap och främjande av högre utbildning
Erasmus Mundus är ett EU-finansierat program och består av tre delar, så kallade Actions/insatser, som bedrivs i konsortier av lärosäten:
•Gemensamma program - Action 1
Partnerskap - Action 2
•Främjande av europeisk högre utbildning - Action 3
 
Partnerskap - Action 2
Insats 2, tidigare Erasmus Mundus External Cooperation Window, stödjer partnerskap mellan europeiska lärosäten och lärosäten i utpekade regioner och länder.

Denna insats riktar särskild uppmärksamhet mot socialt och politiskt utsatta befolkningsgrupper. Konsortium inom Insats 2 ska innefatta minst fem lärosäten från minst tre europeiska länder samt ett antal utomeuropeiska. Partnerskapet kan omfatta upp till 20 partners. Insatsen stödjer partnerskapens administration och finansierar stipendier till europeiska och utomeuropeiska studenter för studier på hela eller delar av utbildningsprogram, samt stipendier för lärare och forskare.

Vem kan söka?
Lärosäten kan söka medel för samarbets- och utbytesprojekt med länder utanför EU, EFTA, EES och EU:s kandidatländer.
 
Sista ansökningsdag
3 mars 2014
 
Budget
Ca 5 miljoner euro

Mer information
Ansökningsomgången