2014-06-23

EU-kommissionen har nu öppnat de första ansökningsomgångarna för programmet LIFE. Utlysningarna omfattar båda delprogrammen, miljö och klimat, inom programmet.
 
Målsättningen med programmet är att bidra till övergången till ett koldioxidsnålt, resurseffektivt och klimattåligt samhälle, till skydd och förbättring av miljön samt till att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald. Målet är även att förbättra utarbetandet, genomförandet och kontrollen av unionens politik och lagstiftning på miljö och klimatområdet samt att stödja bättre miljö- och klimatstyrning på alla nivåer.

Delprogrammet miljö har tre prioriterade områden:
- Miljö och resurseffektivitet
- Biologisk mångfald
- Miljöstyrning och miljöinformation

LIFE:s första utlysning under delprogrammet miljö omfattar följande:
- Verksamhetsbidrag för traditionella projekt:
o LIFE Nature & Biodiversity
o LIFE Environment & Resource Efficiency
o LIFE Environmental Governance & Information
o LIFE Climate Change Mitigation
o LIFE Climate Change Adaptation
o LIFE Climate Governance and Information
- Förberedande projekt
- Integrerade projekt
- Projekt för tekniskt bistånd
- Kapacitetsuppbyggnadsprojekt
 
Delprogrammet klimat har tre prioriterade områden:
- Begränsningar av klimatförändringar
- Klimatanpassning
- Klimatstyrning och integrering

LIFE:s första utlysning under delprogrammet klimat omfattar följande:
- Åtgärdsbidrag för traditionella projekt (samma som under delprogrammet miljö)
- Kapacitetsuppbyggnads projekt

Budget
283 122 966 euro. (238 862 966 euro till delprogrammet miljö och 44 260 000 euro till delprogrammet klimat)
Vem kan söka?
Programmet riktar sig till offentliga och privata aktörer, samt universitet och forskningsinstitut, i EU:s 28 medlemsländer, EFTA-länder som omfattas av EEA-avtalet,kandidatländer, potentiella kandidatländer, anslutande länder till unionen, tredje länder som omfattas av europeiska grannskapspolitiken, samt länder som har blivit medlemmar i Europeiska miljöbyrån i enlighet med rådets förordning (EG) nr 933/1999.

Sista ansökningsdag
Traditionella projekt 16 oktober 2014
Förberedande projekt 29 oktober 2014
Integrerade project 10 oktober 2014
Projekt för tekniskt bistånd 15 september 2014
Kapacitetsuppbyggnadsprojekt 30 september 2014

Mer information: