2017-03-30

Den 28 april öppnas en ny ansökningsomgång genom programmet LIFE för projekt inom områden som grön teknologi, naturvård och klimatprojekt. Ansökningsomgången är öppen till september med specifika datum beroende på utlysning. EU-kommissionen kommer att anordna ett informations- och nätverksevent 31 maj där sökande kan få råd inför sin projektansökan. Eventet kommer att ingå som en del i programmet för EU Green Week.

Ansökningsomgången för 2017 års utlysningar inom programmet LIFE öppnar den 28 april. Det kommer finnas 390 miljoner EUR tillgängligt för projekt inom områden som grön teknologi, naturvård och klimatprojekt. Ansökningsomgången är öppen fram till september 2017 och specifikt datum beror på utlysningen. Projektmedel finns bland annat tillgängligt för underprogrammen:

  • Climate Action (LIFE Climate Change Mitigation; LIFE Climate Change Adaptation; LIFE Climate Governance and Information), med deadline 7 september.
  • Environment (ENV – Environment and Resource Efficiency), med deadline 12 september.
  • Environment (NAT – Nature and Biodiversity), med deadline 14 september.
  • Environment (GIE – Environmental Governance and Information), med deadline 14 september.

I samband med ansökningsomgången arrangerar EU-kommissionen en informationsdag den 31 maj i Bryssel. Under informationsdagen kommer sökande kunna få råd inför sin projektansökan, samt ytterligare information kring utlysningarna. I samband med informationsdagen hålls även en nätverksträff som en möjlighet för att hitta potentiella projektpartners. För den som inte har möjlighet att delta på informationsdagen går det även att följa eventet genom livestreaming.

Informationsdagen ingår som en del i programmet för den Europeiska Gröna Veckan (EU Green Week) som arrangeras 29 maj – 2 juni 2017. Den Europeiska Gröna Veckan arrangeras på uppdrag av EU-kommissionen och är ett årligt återkommande event i Bryssel. Under veckan hålls olika event av partnerorganisationer runt om i Europa på lokal, regional och nationell nivå. Årets tema är ”Gröna jobb för en grönare framtid” där fokus kommer att ligga på gröna jobb och grön kompetens.

Mer information
Här kan du läsa mer om utlysningar inom programmet LIFE
Här kan du läsa mer om och ta del av programmet för informations- och nätverkseventet
Här kan du registrera dig för informations- och nätverkseventet
Här kan du läsa mer om EU Green Week