2014-12-18

Första ansökningsomgången inom Central Baltic programmet är öppen!

Ansökningshandlingar inskickade senast 9 februari 2015

Ansökningsomgången för Central Baltic har öppnat för projektansökningar. Ansökningarna skall vara inne senast den 9 februari 2015 via eMonitoringSystem (eMS).
Programmet har publicerat alla guider och vägledningsdokument och titta gärna närmare på Programme Manual och Guide for Filling in the Application Form. Sekretariatet för programmet är öppet för alla frågor och kontakta dem innan inskickande av ansökningshandlingar samt delta på någon utav deras olika seminarier om programmet.

Mer information och ansökningshandlingar