2014-12-09

Det är nu möjligt att börja söka finansiering från programmet Interreg Baltic Sea Region. Programmet erbjuder finansiellt stöd till gränsöverskridande projekt som bidrar till utvecklingen av en mer innovativ, tillgänglig och hållbar Östersjöregion.

Projekt som ansöker om finansiering från programmet ska vara inom något av de tre fokusområdena som är innovationskapacitet, effektiv förvaltning av naturresurser och hållbara transporter.

Projekten som söker finansiering från programmet väljs ut i två etapper och det är den första som nu öppnats. Denna innebär att man ska skicka in en översiktlig beskrivning av projektet genom att fylla i ett formulär som går att ladda från programmets hemsida, interreg-baltic.eu. I den andra etappen ska man skicka in en komplett projektansökan.

Vem kan söka?
Offentliga myndigheter på lokal, regional och nationell nivå, organisationer inom forskning och utbildning, icke-statliga organisationer, sektorsmyndigheter och organisationer samt privata vinstdrivande organisation inom området kan söka. Varje projekt måste innefatta minst tre projektpartners från tre av länderna inom Östersjöregionen som består av Danmark, Estland, Finland, delar av Tyskland, Lettland, Litauen, Polen och Sverige, samt tre partnerländer vilka är Vitryssland, Norge och delar av Ryssland. Den ledande partnern måste vara från ett av de första åtta länderna eller i Norge.

Budget
Partners från Danmark, Finland, Tyskland och Sverige kan få upp till 75% av sina utgifter för projektet täckta av finansiering från programmet medan partner från Estland, Lettland, Litauen och Polen kan få upp till 85%.

Fokusområde 1”Innovationskapacitet”: 84,4 miljoner euro
Fokus område 2 ”Effektiv förvaltning av naturresurser”: 84,4 miljoner euro
Fokusområde 3 ”Hållbara transporter”: 66 miljoner euro

För alla tre fokusområdena tillsammans har Norge skjutit till ytterligare 5,5 miljoner euro. 

Sista ansökningsdag 2 februari 2015

Mer information Interreg Baltic Sea Region
Ansökningsomgången