2013-09-17

Varför avtal och vad behöver jag som företagare veta när jag ingår avtal? Välkommen till seminariet ”Att avtala en internationell affär” den 1 oktober på Almi Företagspartner/EEN i Örebro. Enterprise Europe Network, ALMI Företagspartner Mälardalen AB och Business Sweden bjuder in dig, som behöver kunna mer om internationell handelsrätt, till en seminariedag med Anders Kinntorph, advokat och delägare i Advokataktiebolaget Nordic Law.

Program

08.30-09.00               Introduktion

09.00-09.45               Att ingå ett internationellt avtal

Kortfattad genomgång av avtalets grunder, det vill säga de regler som styr hur och när ett internationellt avtal kommer till stånd m.m.

9.45-10.00                 Att exportera med hjälp av en handelsagent

Genomgång av de regler som styr handelsagentens rättigheter och skyldigheter och hur avtalet med handelsagenten lämpligen utformas.

10.00-10.15               Kaffe

10.15-11.30               Handelsagentur  forts.

11.30-12.00               Att exportera med hjälp av återförsäljare/distributör

Genomgång av samarbetsformen återförsäljning/distribution. Svensk och internationell lagstiftning belyses liksom hur företaget kan ta fram ett eget modernt och flexibelt avtalssystem. Även den internationella köprättens grunder behandlas liksom frågor som rör leveransvillkor och betalning. 

12.00-13.00               Gemensam lunch

13.00-13.30               Återförsäljning/distribution forts.

13.30-14.00               Frågestund & avslutning

Kostnad: 1495 SEK exkl. moms. I seminarieavgiften ingår kaffe, lunch samt utbildningsmaterial.

Specifika önskemål: Hör av dig i god tid innan seminariet om du har specifika frågor eller funderingar så vidarebefodrar vi dessa till Anders Kinntorph

Anmälan
 
Mer info: Emma Göllas Tel: 019-174803,