2013-11-07

Intresset för Östersjömarknaderna är stort, särskilt från mindre svenska  företag där avståndet och därmed kommunikationskostnaderna är  hanterbara.
Med tanke på att cirka hälften av de nordiska ländernas och Polens handel sker med andra Östersjöländer och med tanke på att samma siffra för de baltiska staterna närmar sig eller t.o.m. överskrider 75% är detta en marknad som väl lönar sig att utveckla och förstärka. Även med tanke på EU:s pågående Östersjöstrategi och dess målsättning om att stärka Östersjöregionens välstånd.

Enterprise Europe Network i Örebro och Västerås kommer under 2013 och 2014 att lägga extra resurser på att hitta affärspartners till er som vill satsa på denna marknad.

Den 3-4 december planerar Enterprise Europe Network i Örebro en besöksresa till Kaunas för företag från Örebro, Östergötland och Värmlands län att träffa samarbetspartners från Litauen, Polen och Finland. Enterprise Europe Network kan via Svenska Institutet vara med och medfinansiera resan med upp till 2500SEK/företag.

Kontakta Carina Lahall, e-post för att anmäla ditt intresse av att åka med.