2016-08-16

Matchmaking inom vin och mat ”NORTH: BUY SOUTHWEST” 17-18 nov 2016, Bordeaux, Frankrike
Välkommen att delta på matchmaking inom vin och mat den 17-18 november i Bordeaux, Frankrike. Våra svenska EEN- kollegor i Stockholm arrangerar, tillsammans med CCI International Aquitaine, det enskilt största tillfället för B2B-möten någonsin i Bordeaux. Temat för de två dagarna är mat och vin. I dagsläget är 110 franska företag anmälda till evenemanget och de 110 företagen är uppdelade på 55 vinproducenter och 55 matproducenter. Vi bjuder nu in svenska inköpare, distributörer, importörer etc. att delta för att skapa framgångsrika internationella samarbeten. Deltagande svenska företag kommer ha minst 15 förbokade möten med franska producenter under de två dagarna. Evenemanget är kostnadsfritt och inkluderar kost och logi för de två dagarna.
Hemsida
För mer information kontakta Viktor Bertfelt