2015-04-28

2013 slöts ett handelsavtal mellan EU och Peru. Handelsavtalet banade väg för ökat ekonomiskt samarbete, ökad export av jordbruk och fiskerinäringen samt öppnade av Enterprise Europe Network kontor. 

Mer information