2013-12-04

Lagar och kundkrav relaterade till miljö och kemikalier ökar. Många produkter berörs av de nya miljökraven i främst Reach-förordningen och Ekodesigndirektivet. ELEEN-projektet, som drivs av bland annat Enterprise Europe Network och syftar till att hjälpa småföretag att klara dessa krav och samtidigt uppnå konkurrensfördelar, fortsätter nu i ytterligare två år.

ELEEN ELEEN står för Ecodesign and Legislation services for Enterprise Europe Network och är ett projekt som drivs av Swerea IVF och som finansieras av EU och Tillväxtverket. Första etappen av projektet blev så framgångsrikt att det nu fått fortsatt finansiering. Projektet kan erbjuda kostnadsfri analys av hur ditt företag påverkas av ny miljölagstiftning samt ge förslag till åtgärder. Därefter finns möjlighet till subventionerad hjälp med att genomföra åtgärder eller fördjupade analyser, till exempel en förenklad livscykelanalys av någon av företagets produkter. Projektet vänder sig till alla branscher och ska leverera individuell service till 180 svenska företag fram till och med 2014.

Jag är intresserad, hur gör jag? Småföretag som är intresserade och/eller har en konkret fråga kan höra av sig till projektets kontaktperson, se nedan. En miljöexpert från Swerea IVF besöker sedan företaget och gör en nulägesanalys med utgångspunkt från senaste miljölagstiftningen (Ekodesign-direktivet,REACH, biocidförordningen, WEEE, RoHS, leksaksdirektivet med flera) för att gemensamt komma fram till vad som behöver göras. Mindre problem kan lösas av experten på plats. Så långt är arbetet kostnadsfritt. Större åtgärder eller mer ingående analyser beskrivs i en offert med kostnader som subventioneras till 50 procent upp till 10 arbetsdagar.

Exempel på uppdrag som kan göras är:

•    Förenklad livscykelanalys (LCA)

•    Kemikalieriskanalys

•    Leverantörsavtal

•    Skräddarsydda kurser/ seminarier

•    Energi/Material/ Miljö-deklaration

•    Miljömärkning (TCO, OEKO-TEX® ...)

•    Hållbart företagande, CSR

•    Ta fram guidelines för ekodesign

•    Miljöanpassning av specifik produkt, process eller tjänst

•    Utformning av miljöledningssystem

•    Energikartläggning ELEEN-projektet genomförs i samarbete med partners i Frankrike, Grekland, Portugal och Lettland. Det internationella samarbetet koordineras av Enterprise Europe Network. Swerea IVF fungerar som Ecodesign Centre och ska i viss mån vägleda övriga partners.

Projektets kontaktperson:

Mats Zackrisson mats.zackrisson@swerea.se Telefon +46 8 20 39 53