2016-04-26

Har ditt företag kommersiella intressen i Turkiet? I så fall vill EU-kommissionen höra vad just du har att säga. Den nuvarande överenskommelsen mellan EU och Turkiet är 20 år gammal och nu har de båda parterna kommit överens om att uppgradera avtalet. Det här är din chans att påverka hur EUs handel med Turkiet ska se ut i framtiden. Svara på frågorna i det länkade dokumentet. Det tar ca 15 minuter. Enkäten öppnas med fördel i webbläsaren google chrome.

Svara på enkäten här

Tack på förhand!