2015-05-12

Funderar du på att starta företag eller har du redan startat? Eller driver du ett framgångsrikt företag och vill vidare till nya marknader? Då är detta projekt något för dig!  

Erasmus är ett EU-finansierat utbytesprogram som ger blivande eller nya företagare möjlighet att lära av etablerade och erfarna företagare i Europa. Utbytet pågår mellan en till sex månader.

• Som nyföretagare kan du genom programmet arbeta tillsammans med en erfaren företagare i ett annat deltagande EU-land och på så sätt skaffa dig praktisk kunskap om vad som krävs för att driva företag internationellt. Du kan även upptäcka potentiella samarbetsmöjligheter. Du får ett bidrag av EU-kommissionen.

• Som värdföretagare kan du genom programmet få nya nätverk och nya perspektiv på din verksamhet, möjlighet att lära mer om andra marknader och samarbeta med utländska partners. Du kan även utvidga din företagsverksamhet i ett annat land. Värdföretaget betalar ej lön till nyföretagaren.  

Se en kort film här om cykelentreprenören Henrik som åkte till Nederländerna för att få inspiration till sin nystartade verksamhet   

Läs mer 

Vid frågor och ansökan kontakta:

Västmanland - Visar Hoxha - 021-10 78 23

Örebro län - Carina Lahall - 019-17 48 82