2014-06-10

Kommissionen lanserar en ny forskningsportal för samlad kunskap om innovation och forskning.
 
Kommissionens interna forskningsservice har i samarbete med sina forskningsinstitutioner i Europa tagit fram en ny gemensam forskningsportal om innovation och forskning. Forskningsportalen samlar och integrerar information och kunskap från de gemensamma forskningscentrumen (JRC) och deras publikationer, instrument och databaser för att skapa ett öppnare forskningsklimat och en lättare tillgång till forskningsresultat. Portalen ger tillgång till de senaste nyheterna om forskningsresultat och erbjuder utbytes- och nätverksmöjligheter inom tio olika forskningsområden och flera relaterade forskningsämnen.
Läs mer om Forskningsportalen här.