2015-08-10

EU-kommissionen har lanserat en handlingsplan för implementeringen av en inre digital marknad. Strategin grundar sig på tre pelare och syftar bland annat till att ge bättre tillgång till varor och tjänster online samt att främja den digitala ekonomins tillväxtpotential.

EU har identifierat ett behov att öppna upp för den digitala revolutionen och se till att det skapas möjligheter för både människor och företag. Det ska göras genom att använda den kraft som finns inom ramen för EU:s inre marknad. Med anledning av behovet av en sådan inre marknad har EU-kommissionen presenterat en handlingsplan för upprättandet av en digital inre marknad.

Den 6 maj 2015 lanserade EU-kommissionen en strategi för implementering av Europeiska unionens digitala inre marknad. Strategin innehåller ett antal riktade insatser som planeras att genomföras senast vid utgången av 2016. EU-kommissionen har valt att basera strategin på tre grundpelare:

- Bättre tillgång till digitala varor och tjänster för konsumenter och företag inom hela EU. - Rätt förhållanden för att digitala nät och tjänster ska blomstra - Maximerad tillväxtpotential för den digitala ekonomin i EU.

Den första pelaren, som fokuserar på att ge bättre tillgång till digitala varor och tjänster för konsumenter och företag, omfattar bland annat harmoniserad EU-lagstiftning om avtal och konsumentskydd vid handel över internet. EU-kommissionen vill även driva en enhetlig tillämpning av aktuell konsumentlagstiftning, borttagning av geografisk blockering vid e-handel och modernisera upphovsrätten för en mer europeisk lagstiftning.

Den andra pelaren ska skapa bättre förutsättningar för att digitala nät och tjänster ska blomstra. EU-kommissionen har för avsikt att bland annat genomföra en genomgående förändring av EU:s telekomlagstiftning och bygga upp ett förtroende för säkerheten online, däri innefattas särskilt hantering av personuppgifter.

Att maximera den digitala ekonomins tillväxtpotential är fokus för strategins tredje pelare. EU-kommissionen vill föreslå ett initiativ om fritt uppgiftsflöde inom EU för att främja det fria informationsutbytet över internet. Vidare vill EU-kommissionen stöttat ett inkluderande digitalt samhälle där invånarna har den nödvändiga kompetensen för att kunna utnyttja alla de möjligheter som internet erbjuder och förbättra chanserna att få jobb  

Klicka här för att läsa EU-kommissionens strategi för den digitala inre marknaden. För att läsa EU-kommissionens faktablad gällande strategin, klicka här.