2013-09-18

Celtic-Plus inbjuder aktörer att delta i höstens utlysning av programmet och VINNOVA kan medfinansiera svenska projektdeltagare inom områdena ”Get connected” samt ”While connected”.

Syftet med VINNOVAs medfinansiering är att möjliggöra deltagande i europeiska projekt som stärker svensk konkurrenskraft inom informations- och kommunikationsteknologi. För VINNOVA är det viktigt att den svenska delen av ett konsortium är baserat på engagemang och deltagande av företag med FoU-verksamhet i Sverige. Ett syfte med svenskt deltagande är att det ger förbättrade affärsmöjligheter i Europa och internationellt. Universitet och forskningsinstitut är viktiga projektpartners inom Celtic-Plus.

Sista ansökningsdag till höstens utlysning inom Celtic Plus är den 14 oktober.

Mer information