2015-02-20

EUs regionala strukturfondsprogram tar nu ta emot ansökningar för nya projekt. Investeringarna ska gå till att öka små och medelstora företags konkurrenskraft och stärka forskning och innovation. Åtta miljarder kronor och hundratals projektägare ska bidra till att stärka Sveriges tillväxt och sysselsättning under de kommande sex åren.

Tillväxtverket är förvaltande myndighet för åtta regionala strukturfondsprogram, ett nationellt regionalfondsprogram, och det gränsregionala samarbetsprogrammet Öresund-Kattegat-Skagerrak, under 2014 - 2020.

Det nationella regionalfondsprogrammet är nytt för denna sjuårsperiod. Programmet ska främja innovation, energieffektivisering och ökad tillgång på marknadskompletterande riskkapital.

Läs mer
Tillväxtverkets EU webb