2013-12-04

Den 19 november röstade Europaparlamentet igenom Kreativa Europa, EU:s nya program för de kulturella och kreativa sektorerna 2014-2020. De första utlysningarna inom programmet öppnar den 10 december.

Programmet Kreativa Europa är en utveckling och sammanslagning av de tidigare programmen Kultur, MEDIA och MEDIA Mundus. Kreativa Europa har en budget på cirka 1,5 miljarder euro för hela programperioden. Det är en ökning med nio procent jämfört med nuvarande program. Kreativa Europa består av tre delar:
  • Delprogrammet Kultur, som riktar sig till de kulturella och kreativa sektorerna
  • Delprogrammet MEDIA, som riktar sig till den audiovisuella sektorn, det vill säga film, tv och dataspel
  • Ett sektorsövergripande programområde, som riktar sig till de kulturella och kreativa sektorerna inklusive den audiovisuella sektorn. Det innehåller ett nytt lånegarantiinstrument som ska underlätta för organisationer och företag att få banklån.

Kreativa Europa erbjuder nya möjligheter för aktörer i kulturella och kreativa sektorer. Den 10 december öppnar de första bidragsutlysningarna för de fyra stödformerna inom kulturdelen. Sista ansökningsdag är första onsdagen i mars 2014. Mer information om bidragskriterierna publiceras av Europeiska kommissionen i början av december.

Läs mer på EU-kommissionens hemsida

Läs mer på Kulturrådets hemsida