2013-11-28

EU-kommissionen har gett riktlinjer för de nya momsreglerna för telekom-och e-tjänster, som börjar gälla 2015. Syftet är förbereda aktuella företag inför övergången.

Momsen kommer att debiteras där kunden är bosatt istället för, som tidigare, där säljaren finns. Genom att samla allt på ett ställe kommer företag som sysslar med telekom, radio, TV och e-handel att från sina respektive hemländer kunna fullgöra sina momsåtaganden oavsett i vilket land köparen är bosatt. På så sätt vill kommissionens minska skattehinder och byråkrati för gränsöverskridande företag på den inre marknaden.

Dagens riktlinjer innehåller främst information om registrering, redovisning format, tidsfrister och betalningar. Nu kan företagen börja arbetet med att förbereda processer och anpassa sina IT-verktyg till de nya reglerna.

Läs mer