2013-08-08

Ministerrådet har gett slutligt stöd till att införa ett enhetligt patentskydd i EU och en patentdomstol. Överenskommelsen om patentet innebär stora besparingar för europeiska innovatörer och är av stor betydelse för små och medelstora företag i EU.

Patentförfarandet blir betydligt enklare med en enda patentansökan, istället för att ansöka i 27 olika länder.

Det ska även inrättas en patentdomstol för tvistlösning som får sitt säte i Paris med undersektioner i London och München.  Diskussionerna om ett europeiskt patentskydd har pågått i över 30 år och förväntas nu träda ikraft 2014.

 Läs mer