2015-04-28

Evelina Wass kommer finnas på plats i Karlstad (Almi företagspartners lokaler) den 4 juni.
Boka in möte redan nu och få hjälp med att göra en partnersökning eller om du har frågor om internationalisering!
 

Evelina Wass
Affärsrådgivare
Tel. 019-17 48 86
evelina.wass@enterpriseeurope.almi.se