2015-03-30

Ditt företag har möjlighet att få högst 50 procent av kostna­derna i stöd och maxbeloppet är 150 000 kronor. Stödet kan sökas av små och medelstora företag i Örebro län som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor och vill göra en extraordinär satsning på exportmarknaden. 

Exempel på godkända kostnader är:
• Första deltagande i mässa eller utställning
• Konsulter avseende rådgivningstjänster
• Patenthjälp för den utländska marknaden

Kostnader som ej är godkända är rese- och logikostnader samt eget arbete.
Mer information hittar du på www.regionorebrolan.se/foretagsstod.

Exportchecken
är ett av de regionalpolitiska företagsstöden, som alla syftar till ökad tillväxt och sysselsättning i regionen. Du ansöker om stödet hos Region Örebro län. Exportchecken är ett behovsprövat stöd där Region Örebro län bedömer er ansökan utifrån ett flertal perspektiv.

www.regionorebrolan.se/foretagsstodFgen kan få upp till 150.000 kr och högst 50 % av konsultkostnaderna.