2015-01-27

En ny ansökningsomgång har öppnats inom programmet Horisont 2020 under åtgärden industriellt ledarskap som ska göra Europa mer attraktivt för investeringar i forskning och innovation, skapa jobb och tillväxt samt att attrahera mer privata och strategiska investeringar till forskning och innovation. Ansökningsomgången som nu öppnats har tema ”Fast Track to Innovation Pilot” och projekt inom ansökningsomgången ska syfta till att ta innovationer från demonstrationsstadiet till marknadslansering inklusive steg såsom pilottester, validering av affärsmodeller och standardförberedande forskning. Man kommer fokusera på projekt där teknologin, koncepten, processerna och affärsmodellerna anses vara förhållandevis mogna som behöver ta ett sista steg i utvecklingen för att kunna nå ut på marknaden.

Vem kan söka?
Alla typer av juridiska personer från något av EU:s medlemsländer samt utomeuropeiska länder som är kopplade till EU:s medlemsländer eller till Horisont 2020 kan söka. En lista på samtliga länder finns här.

Budget
100 000 000 Euro

Sista ansökningsdag 29 april 2015

Läs mer om ansökningsomgången här