2014-03-18

Kommissionen har lanserat en guide till finansieringsmöjligheter inom strukturfonderna för energirenovering av byggnader.

Bakgrunden till guiden är att byggnader upptar 40 procent av EU:s totala energikonsumtion. Därför är det viktigt att adressera hållbar energi för byggnader som en del av att nå energimålen för 2020 och för att arbeta för minskandet av koldioxid till år 2050. Strukturfonderna förväntas spela en stor roll för renovering och konstruktion av byggnader då de har avsatt 23 biljoner euro för hållbar energi under programperioden 2014-2020. Detta inkluderar bland annat finansieringsmöjligheter till energieffektiva byggnader och energirenovering av byggnader.
 
Kommissionens guide presenterar praktiska steg och aktioner för att identifiera prioriterade områden och lämpliga strategier för byggnader inom ramen för hållbar energi samt ger praktiska tips på design och implementering av projekt inom de operationella programmen.

Du finner guiden här

Dessutom håller kommissionen just nu på att förbereda ett meddelande om hållbara byggnader som troligtvis släpps till sommaren 2014. Syftet med detta meddelande är att minska byggnaders inflytande på miljön genom att förbättra resurseffektiviteten och som en konsekvens förbättra konkurrensen inom byggnadssektorn.
 
Läs hela nyheten här