2014-10-31

Turism är EUs tredje största ekonomiska sektor och har en omfattande inverkan på ekonomisk tillväxt, sysselsättning och social utveckling. I oktober släppte EU-kommissionen en ny guide till EU-stöd till turismsektorn för perioden 2014-2020.

Företag inom turismsektorn har många olika behov och många EU-program är av potentiellt intresse för sektorn. EU-kommissionen har därför tagit fram en särskild guide med en översikt över vilka EU-program som kan vara aktuella för turismsektorn. Guiden ger också svar på praktiska frågor: vilken typ av turismrelaterade åtgärder som kan få stöd, finansieringsnivåer, villkor för ansökan och hur man ansöker. Du kan också ta del av goda exempel från tidigare finansierade projekt.

Guiden kommer uppdateras regelbundet och du hittar den här»