2014-10-08

Det är mycket att tänka på när ett avtal ska upprättas eller skrivas under. Syftet med ett skriftligt avtal är att parterna skriver ned vad de har kommit överens om. Muntliga avtal gäller, men det kan bli svårt att bevisa vad som är överenskommet. Om du känner dig osäker är det bra att anlita någon för juridisk rådgivning innan avtalet skrivs på. Genom att ta hjälp för att säkerställa att ni verkligen är överens, kommer samarbetet att löpa smidigare. Det är billigare att anlita hjälp och få ett bra avtal från början än att senare behöva gå igenom långdragna och kostsamma tvister. Det är särskilt viktigt om du ska skriva ett avtal som du inte är van vid eller ett avtal av stor betydelse.

De vanligaste formerna av distributionsavtal är:

  • agentavtalet
  • återförsäljaravtalet
  • kommissionsavtalet
  • franchiseavtalet.

Agentavtalet: En agent säljer i leverantörens namn och för dennes räkning. Agenten får helt eller delvis sin ersättning i form av provision på förmedlade affärer.

Återförsäljaravtalet: En återförsäljare köper och säljer varor i eget namn och för egen räkning. Återförsäljarens ersättning består i den marginal han lyckas åstadkomma mellan inköps- och försäljningspris.

Kommissionsavtalet: En kommissionär säljer i eget namn men för leverantörens/kommittentens räkning. Kunden känner ofta inte ens till att kommissionären agerar för annans räkning; något som kan vara ett av skälen till att kommissionsavtal och inte agentavtal träffas. Kommissionären får helt eller delvis sin ersättning i form av provision på försäljningen.

Franchiseavtalet: Franchising betyder att ett företag utarbetar ett helt koncept för hur varor och/eller tjänster skall föras ut till slutförbrukarna (privata konsumenter, företag eller andra) och därefter med kontrakt knyter till sig andra företag, som är ägarmässigt självständiga, men som åtar sig att i ett långsiktigt samarbete tillämpa konceptet mot en avgift till konceptets ägare.

Mer information:
Affärsjurister: http://www.lindahl.se , http://www.glimstedt.se/kontakt/kontor/orebro
Standardavtal: http://www.expowera.se/mentor/juridik/juridik.htm , http://www.dokumera.se