2017-08-24

Den 23–25 oktober anordnas flera seminarium med information och brokerage-event kring kommande utlysningar inom energiområdet i Horisont 2020. Under dessa dagar får deltagarna möjlighet att få detaljerad information kring kommande utlysningar, tips inför ansökningsskrivandet, möjlighet att träffa EASMEs avdelning för energi för att bland annat ställa frågor inför kommande ansökningsomgångar och liknande, samt möjlighet till nätverkande för att finna nya partners.

Eventet har kapacitet att ta emot upp till 700 deltagare från företag, europeiska och nationella branschorganisationer, handelskammare, europeiska institutioner, universitet, finansinstitut m fl.

Seminarierna kommer även att webbsändas.

Mer information
Information om registrering och agenda kommer att lanseras i september på denna webbsida.