2014-11-25

2 666 företag ansökte om finansiering, 155 blev beviljade varav fyra svenska företg

De svenska företag som beviljades finansiering var Biovica AB, Uppsala (cancertest via blodprov), Climatewell AB, Stockholm (värmepump till gaseldade varmvattenberedare), Fineparts AB, Bollebygd (microskärning med vattenjet) samt Xvivo Perfusion AB, Göteborg (biomarkörer för utvärdering av lungor inför transplantation)

Företagen ovan har fått 50 000 Euro, 70% av kostnaden, för en internationell marknadsundersökning i bidrag från EU-Kommissionen och dess Horizon 2020-program.

Målet med SME-instrument inom H2020 är att innovationer snabbare ska komma ut på internationella marknaden, att tillväxten ska öka och att fler arbetstillfällen ska skapas.

Läs mer om SME-Instruments och aktuella utlysningar