2015-04-29

Välkommen till vårt frukostseminarium den 22 maj i Västerås tillsammans med VINNOVA som berättar om vilka olika finansieringsmöjligheter de erbjuder företagare  samt hur du som företagare kan ta del av Horisont 2020 som är EUs nya program för forskning och innovation. Programmet kommer att löpa under perioden 2014-2020 och ha en total budget på 80 miljarder euro.

Program
08.30
Välkommen, Evelina Wass, Enterprise Europe Network
08.35 Hur småföretag kan söka bidrag till innovationsprojekt, Karin Aase, Vinnova berättar om VINNOVAs erbjudanden
09.15 Möjligheter för småföretag inom Horisont 2020, Karin Aase, Vinnova
09.45 Kaffe och bensträckare
10.00 Vilken hjälp finns för småföretag?, Håkan Sehlin, Acreo Swedish ICT, Enterprise Europe Network och Supportkontoret
10.30 Slut

Plats: Aros Congress Center, Västerås
Kostnadsfritt, men utebliven närvaro debiteras med 250kr
Inbjudan
Anmälan