2015-01-14

Horisont 2020 - Offentlig sektors möjligheter inom EUs nya forskningsprogram

Välkommen till ett seminarium den 4 feb kl 13-15 om Horisont 2020 ur den offentliga sektorns perspektiv samt hur vi kopplar Horisont 2020 till EUs strukturfonder och Östra Mellansverige

Målgrupp: Offentliga aktörer som är intresserade av Horisont 2020
Tid: Onsdagen den 4 februari 2015 klockan 13-15
Plats: Citykonferenscenter, lokal REX, Sal 5, Örebro
Avgift: Ingen avgift men om du anmäler dig och inte kommer, debiteras du 350 kronor.

Program
13.00
Välkomna Eva Getzman, Region Örebro län
13.10-14.30 Anna Halldén, Vinnova, ger en övergripande bild av innehållet i Horisont 2020 med fokus på samhällsutmaningarna och de förbättrade möjligheter som finns för offentliga aktörer att delta samt erfarenheter och lärdomar från tidigare projekt. Hon ger också sin syn på kopplingarna mellan Horisont 2020 och strukturfonderna.
14.30 - 15.00 Per Holmström, Region Örebro län reflekterar över kopplingen till den regionala utvecklingsfonden och den regionala handlingsplanen för ESF i Östra Mellansverige.
15.00 Fika

Anmäl dig här (deadline 28 jan)