2014-01-20

Human Resources Training Programme - Japan Industry Insight.  Det är en fyraveckors utbildning för företagsledare inom EU som här får möjlighet öka kunskapen om den japanska markanden, samt  förstå de kulturella och ekonomiska aspekterna bakom Japans framgång både inom ekonomi och teknik. Deltagare får betala resa och uppehälle själva, men kan ansöka om stöd för övriga kurskostnader.

För mer information: http://www.eu-japan.eu/detail-business-programmes/HRTP