2016-02-26

Den första årsrapporten om Sveriges deltagande i de europeiska forsknings- och innovationsprogrammen visar att 350 svenska organisationer har deltagit i Horisont 2020 sedan 2014. De har hittills beviljats närmare 400 miljoner euro vilket placerar Sverige på en åttonde plats bland deltagande länder.

Källa: Vinnova