2015-03-09

Från och med den 1 januari 2015 ska momsregistrerade företag redovisa sin importmoms till Skatteverket i stället för till Tullverket. Det finns inga övergångsregler eller undantag.

Riksdagens beslut från 2013 innebär att alla företag som vid importtillfället är momsregistrerade hos Skatteverket ska redovisa importmomsen i sin momsdeklaration, inte i importdeklarationen. Det finns inga övergångsregler eller undantag.

Om företaget inte är momsregistrerat ska importmomsen även i fortsättningen betalas till Tullverket. Det gäller även om den som är momsregistrerad importerar för privat bruk.

Information om underlaget för att beräkna importmoms finns på tullräkningen. Om du inte får någon egen tullräkning utan använder ett ombud som får tullräkningen, ska ombudet förse dig med uppgifterna. Om du har "mina sidor" på Skatteverkets hemsida kan du även hitta uppgifterna där i tjänsten "Underlag momsredovisning".

Har du frågor som rör redovisningen av moms vid import eller hur du räknar ut beskattningsunderlaget för moms kan du kontakta Skatteverket. Behöver du däremot hjälp med tullräkningar, importdeklarationer, omprövning av tullvärdet vänder du dig till Tullverket.
 
Många deklarerar felaktiga monetära värden med kod 1MT

Vi har uppmärksammat att flera företag och ombud deklarerar samma monetära tullvärde på samtliga varuposter i importdeklarationen. Vid kontroll har vi sett att uppgifterna är uppenbart felaktiga. Vi uppmanar er därför att se över om felet beror på något i ert system eller om det är ett handhavandefel av den som gör deklarationen.

Alla de deklarationer där vi uppmärksammar detta fel måste omprövas. Vet ni om att ni har gjort detta fel ber vi er därför skicka in omprövningar med korrekta uppgifter.
Omprövning av tulldeklaration

EORI-nummer kontra momsregistreringsnummer 
Det är viktigt att Tullverket kan se om ett företag är momsregistrerat eller inte. För svenska företag är detta normalt inget problem eftersom de i regel har sitt organisationsnummer som ”bas” i sitt momsregistrerings-nummer, och dessa företag automatiskt uppdateras genom uppgifter från Skatteverket.

Var extra uppmärksam om:

  • Företaget är momsregistrerat i Sverige och har EORI-nummer från andra medlemsstater. Om det svenska momsregistreringsnumret inte är inlagt i den centrala EORI-databasen, så måste du kontakta registreringsmyndigheten i det land där du fått EORI-numret och be dem lägga in det, så att svenska Tullverket kan validera det.
  • Företaget är från ett land utanför EU, har ett svenskt EORI-nummer som börjar med antingen 444, 502 eller 302 och är momsregistrerat i Sverige. Framför allt är det 444-företagen som måste kontakta svenska Tullverket och ange sitt svenska momsregistreringsnummer.

Om företaget har ett svenskt EORI-nummer så kan du uppdatera ditt momsregistreringsnummer under Namn- och adressändring.

Är företaget momsregistrerat?
Genom att söka information på VIES (VAT Information Exchange System) kan du som ombud få information om ett företag är momsregistrerat eller inte.

Mer information