2014-03-03

Genom att anställa invandrare kan företag öka sin konkurrenskraft och internationella handel. En nyligen avslutad studie visar att företag med fler utlandsfödda i arbetskraften ökar sin utrikeshandel markant. På Fredagsakademin den 28 mars får vi dels veta mer om vad forskningen på området visar och dels får vi tillfälle att diskutera företagens möjligheter att möta utlandsföddas kompetens i vår region.

Magnus Lodefalk, Örebro universitet, har i sin avhandling sett hur utlandsfödda hjälper företag att nå en internationell marknad.

- Ökad handel är bra både för företag och för samhällsekonomin, det gör att gemensamma resurser utnyttjas på bästa sätt, vilket gynnar alla inblandade. Det finns många hinder för företag som vill ta klivet utanför Sveriges gränser. Här kan företag och utlandsfödda dra nytta av varandra, menar Magnus Lodefalk.

Tid: Fredagen den 28 mars 2014

Klockan 13.30-15.30.

Plats: Regionförbundet Örebro Forskarvägen 1, Örebro

Ingen avgift

Anmälan senast 24 mars

Läs mer om Magnus Lodefalks forskning