2013-10-28

EU-kommissionen kommer under hösten och vintern att arrangera informationsdagar om de olika tematiska delarna som ingår i Horisont 2020 - EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. De nya utlysningarna lanseras i mitten av december. Informationsdagarna är ett bra tillfälle att träffa framtida projektpartners.

På respektive områdes informationsdag presenterar EU-kommissionens tjänstemän innehållet i den kommande utlysningen och svarar på frågor. I anslutning till de flesta informationsdagar anordnas också sk brokerage/partnering events där det ges möjlighet att nätverka och hittta nya samarbetspartners. I många fall webbsänder EU-kommissionen informationsmötena.

Mer information