2015-09-01

EUs medlemsländer, USA och Kina är några av de länder i världshandelsorganisationen WTO som har kommit överens om att ta bort tullavgifter för över 200 teknikprodukter. Avtalet gäller bland annat medicinsk utrustning men även konsumentprodukter som tv-spel, hörlurar och hifi-system.
- Småföretagen är de som har drabbats hårdast av höga tullar, men nu får europeiska småföretag i den digitala sektorn bättre tillgång till viktig teknologi. Det stärker deras konkurrenskraft, säger EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström i ett pressmeddelande.

Tullavgifterna ska tas bort under en tre år lång period, med preliminär start 1 juli nästa år.