2014-10-03

Almi Företagspartner Mälardalen AB har i uppdrag att distribuera 11 st Innovationscheckar på maximalt 100 000 kr till små- och medelstora företag.

Vem kan söka?

  • Företaget ska ha 3-49 anställda
  • Företaget ska ha bedrivit verksamhet i minst 1 år (första årets bokslut ska finnas)
  • Försäljningsintäkter måste finnas
  • Extern kunskap ska köpas från någon extern kunskapsleverantör
  • Företaget ska ha tillväxtpotential

För vad kan man söka?

Utveckla företagets affärsverksamhet med ny teknik eller ny kunskap. Ex.  affärsmodeller,  ny org. lösning, partnerskap, produkter, tjänster, processer etc.

Övrigt

En mindre del av checken kan användas för att köpa projektledning/coachning. Almi kommer att ta kreditupplysning på sökande företag före beviljande av innovationscheck.

Mer information: Björn Lundblad, Almi Företagspartner Mälardalen AB, Innovationsrådgivare, Tel: 019-17 48 08