2017-03-08

I den här utlysningen erbjuder Vinnova små och medelstora företag bidrag för de kostnader som uppkommer i samband med internationella resor. Syftet med resorna ska vara att träffa internationella samarbetspartners för framtida forsknings- och innovationsprojekt inom Horisont 2020 eller EUREKA.

Resebidraget omfattar rese- och hotellkostnader för max två personer. För att en ansökan överhuvudtaget ska bedömas, krävs att resan inte har genomförts innan ansökan inkommit.

Erbjudandet ska bidra till ökad rörlighet och internationell samverkan hos svenska företag.

Läs mer