2017-03-30

Nu lanseras Regionalt exportcentrum i Örebro län för att stödja företagens exportsatsningar och på förmiddagen 30 mars inveg Almi Mälardalens vd Billy Bergåker satsningen i Berhnsalen, Örebro.

I exportcentrum samlas representanter från Almi Mälardalen, Enterprise Europe Network, Business Sweden, Exportkreditnämnden, Handelskammaren Mälardalen, Region Örebro län och Örebro kommun. Syftet med samverkan är att få fler små och medelstora företag att våga ta klivet ut på nya marknader utomlands.

Vid kick off:en medverkade bland andra Irén Lejegren (S), regionråd i Region Örebro län, och Kenneth Nilsson (S), kommunalråd Örebro kommun.

För mer information, kontakta Carina Lahall eller någon av våra rådgivare på Almi som arbetar med Internationalisering/Enterprise Europe Network.