2014-02-14

 Workshop där du ställer frågor och får svar direkt

Det här är tillfället för dig som har frågor och funderingar om export och vill få svar direkt. Vi vänder oss till dig som redan finns på utländska marknader och till dig som funderar på att ta steget ut internationellt. En förmiddag fri från power point-bilder. Vi vill ha diskussioner med aktiva deltagare. Så kom hit laddad med alla dina frågor!

Bakom workshopen står följande fyra organisationer, som på olika sätt arbetar för att stärka företag, som vill satsa internationellt. Genom vårt kunnande och våra erbjudanden vill vi bidra till att du ska lyckas med dina exportaffärer.

Almi Företagspartner Värmland AB - Erbjuder rådgivning och lån Business Sweden (före detta Exportrådet) - Erbjuder kunskap, kontakter, rådgivning och utbildningsprogram

Enterprise Europe Network - Erbjuder information och rådgivning, förmedling av internationella affärskontakter t ex via matchmaking-mässor samt service vid teknik- och forskningssamarbeten

EKN Exportkreditnämnden - Erbjuder försäkring mot risken för utebliven betalning

 Ja, vi är nyfikna på just dina behov. Kom och ställ dina frågor - vi hjälper dig med svaren!

Tid: 4 mars kl 7.30-11. Vi inleder med frukost kl 7.30-8.00.
Plats: Hotell Drott, Järnvägsgatan 1, Karlstad Kostnad: 250 kr plus moms som faktureras
Anmälan: http://www.almi.se/Kalendarium/?event=72031

Frågor: Kontakta Per-Olov Johansson tel 054-14 93 66