2013-08-09

Den 1 juli 2013 blev Kroatien medlem i EU. Kroatien är det tjugoåttonde landet
att gå med i EU. Kroatien har fått 12 platser i Europaparlamentet och 7 röster i
EU:s ministerråd. Liksom de andra medlemsländerna har Kroatien en ledamot i
EU-kommissionen. Han heter Neven Mimica och ansvarar för området
konsumentskydd.

Kroatien ansökte om att bli medlem i EU redan 2003, och
året därefter fick landet officiell status som kandidatland. Kroatien
förhandlade med EU under åren 2005 och 2011. 2011 avslutades förhandlingarna,
och ett avtal mellan EU och Kroatien kunde undertecknas. I Kroatien hölls en
folkomröstning om EU-medlemskapet i januari 2012. 66 procent av kroaterna
röstade då för en anslutning till EU, och landets parlament kunde godkänna
EU-medlemskapet. Alla EU-medlemsländernas nationella parlament har därefter
godkänt Kroatiens medlemskap